logos2

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy pro jednotlivé třídy a obory vzdělávání takto:

ATMS4
Závěrečná klasifikace 20.4.2017.
Praktická zkouška z odborného výcviku proběhne ve dnech 25.4.2017 až 28.4.2017.
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se uskuteční od 16.5.2017 do 19.5.2017.
Rozpis ústních maturitních zkoušek

IT4
Závěrečná klasifikace 27.4.2017.
Praktická zkouška z programování nebo počítačové grafiky a designu proběhne ve dnech 10.5.2017 a 11.5.2017.
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se uskuteční od 22.5.2017 do 25.5.2017.
Rozpis praktické maturitní zkoušky
Rozpis ústních maturitních zkoušek

PO2

Závěrečná klasifikace 27.4.2017.
Obhajoby maturitních prací nebo praktická zkouška z obchodního provozu proběhne ve dnech 15.5.2017 a 16.5.2017.
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se uskuteční od 29.5.2017 do 1.6..2017.
Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

 

Maturitní zkouška se podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, skládá ze společné části a profilové části. Povinné předměty společné části jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, zkouška z cizího jazyka je složena z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, zkouška z matematiky je prováděna formou didaktického testu.

 

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu  pro jednotlivé obory vzdělávání takto:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie
školní vzdělávací program Aplikace a programování osobních počítačů - praktická zkouška z předmětu programování a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy nebo elektronické počítače, 
školní vzdělávací program Grafik/grafička digitálních médií - praktická zkouška z předmětu počítačová grafika a design a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy.

Maturitní témata z předmětu programování
Maturitní témata z předmětu počítačová grafika a design
Maturitní témata z předmětu programové vybavení
Maturitní témata z předmětu operační systémy
Maturitní témata z předmětu elektronické počítače

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a měření

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

Obor 64-41-L/51 Podníkání 
školní vzdělávací program Management obchodu, řemesel a služeb - zkouška z předmětu písemná a ústní komunikace formou obhajoby maturitní práce a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně, 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel - praktická zkouška z předmětu obchodní provoz a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně,

Maturitní témata z předmětu písemná a ústní komunikace
Maturitní témata z předmětu obchodní provoz
Maturitní témata z předmětu ekonomika
Maturitní témata z předmětu účetnictví a daně
 

 

 

 

 

 

logo2

 

dochazka

Craftcamp