logos2

Termíny opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním termínu

Ředitel školy stanovuje podle §2 odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny pro ústní zkoušky společné části a termíny profilové části pro opravné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu:
Praktická zkouška pro obor informační technologie na den 8.9.2017.
Praktická zkouška pro obor podnikání na den 8.9.2017.
Ústní zkoušky  třídy IT4 na den 19.9.2017.
Ústní zkoušky  třídy ATMS4 na den 20.9.2017.
Ústní zkoušky  třídy PO2 na den 21.9.2017.

 

Opravné závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky v náhradním termínu

Ředitel školy a zkušební komise stanovují podle § 5, odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny pro opravné závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky v náhradním termínu:

Písemná zkouška se pro všechny obory uskuteční v pondělí 4.9.2017.
Praktická zkouška oboru mechanik opravář motorových vozidel se bude konat dne 5.9.2017.
Praktická zkouška oboru opravář zemědělských strojů se bude konat ve dnech 5. a 6.9.2017.
Praktická zkouška oboru autoelektrikář se bude konat dne 6.9.2017.
Praktická zkouška oboru elektromechanik pro zařízení  a přístroje se bude konat dne 6.9.2017.
Praktická zkouška oboru obráběč kovů a oboru karosář se bude konat ve dnech 7. a 8.9.2017.
Ústní zkouška bude probíhat pro všechny obory  dne 18.9..2017.
Podle § 5 odst. 2 uvedené vyhlášky uchazeč písemně oznámí řediteli školy nejméně 1 měsíc před konáním zkoušky, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu konat.

Významná návštěva školy

V úterý  30.5.20117 školu navštívili premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka, náměstek ministryně školství Václav Pícl a další hosté. Prohlídka školy byla zakončena diskusí s vedením školy nad aktuálními problémy odborného vzdělávání.

Automobileum 2017

Blahopřejeme žákům Pavlu Tomáškovi a Robinu Markovi, kteří se v krajském kole soutěže řidičských dovedností "Automobileum 2017" umístili na celkovém 2. a 3. místě.

logo2

 

dochazka

Craftcamp