AUTOTRONIK (39-41-L/51) - AUTOELEKTRONIKA

Dvouleté nástavbové studium (denní forma) určené pro absolventy učebních oborů automechanik, autoelektrikář a oborů elektrotechnických. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru a je zaměřen zejména na autoelektroniku v moderních osobních automobilech.autoel_200.jpg, 11 kB

Studium je denní dvouleté, ukončené maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném složení je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti při montáži elektrické instalace osobních automobilů a zejména pak v diagnostických a opravárenských střediscích autoservisů, případně ve stanicích technické kontroly.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.

Pro výuku tohoto oboru je využívána špičková technika smluvních firem BOSCH, MOTOR JIKOV a další moderní vybavení značkových servisů CITROËN a LADA, které jsou součástí SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice. Obor autoelektronika je první, který se zabývá komplexně elektronickými systémy moderních automobilů.

Počet týdenních vyučovacích hodin I. II. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací 15 14 29
Český jazyk a literatura 2 2 4
Cizí jazyk 3 3 6
Nauka o společnosti 1 1 2
Matematika 3 2 5
Tělesná výchova 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Obsluha osobních počítačů 2 2 4
B. Odborné předměty 18 19 37
Ekonomika 2 1 3
Autoelektronika 3-5 4 7-9
Elektrotechnika 2-4 1-3 3-7
Elektrotechnické měření 2/1 - 2
Automobily a příslušenství 1-3 2-4 3-7
Opravárenství a diagnostika 1-3 3 4-6
Technologická cvičení 3/3 6/6 9
Celkem 33 30 63

| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 11. 2005 | 6798 přečtení | Vytisknout článek

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště André Citroëna,
Boskovice,náměstí 9. května 2a,

Sídlo školy:
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice

webdesign s3z